صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷,۷۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۲,۲۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۸,۶۶۸,۶۸۹,۱۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۵,۱۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۲,۳۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۹,۹۶۱
تاریخ انتشار
1398/04/24
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۳۵۵,۱۷۵ ۱,۳۵۲,۳۱۹ ۷,۶۴۲ ۲۰ ۱۳۴,۹۹۲ ۴۰۰ ۴۷,۲۴۰ ۸۷,۷۵۲ ۱۱۸,۶۶۸,۶۸۹,۱۳۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۳۵۴,۸۳۸ ۱,۳۵۱,۹۹۱ ۷,۸۲۱ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۸ ۴۶,۸۴۰ ۸۸,۱۳۲ ۱۱۹,۱۵۳,۶۷۷,۸۰۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۳۵۲,۹۷۷ ۱,۳۵۰,۱۴۶ ۷,۲۸۷ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۸۳۲ ۸۸,۱۴۰ ۱۱۹,۰۰۱,۸۸۶,۳۲۴
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۳۵۱,۱۵۴ ۱,۳۴۸,۳۳۹ ۷,۱۵۹ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۸۳۲ ۸۸,۱۴۰ ۱۱۸,۸۴۲,۶۲۵,۴۶۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۳۵۰,۶۵۵ ۱,۳۴۷,۸۴۰ ۷,۱۹۵ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۸۳۲ ۸۸,۱۴۰ ۱۱۸,۷۹۸,۵۹۲,۱۶۵
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۳۵۰,۱۵۸ ۱,۳۴۷,۳۴۲ ۷,۲۳۰ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۱۰ ۴۶,۸۳۲ ۸۸,۱۴۰ ۱۱۸,۷۵۴,۷۳۴,۵۰۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۳۴۹,۲۱۶ ۱,۳۴۶,۴۰۶ ۸,۷۲۷ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۸۲۲ ۸۸,۱۵۰ ۱۱۸,۶۸۵,۶۹۰,۸۲۶
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۳۴۸,۲۳۱ ۱,۳۴۵,۴۲۴ ۷,۸۵۶ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۸۲۲ ۸۸,۱۵۰ ۱۱۸,۵۹۹,۱۴۴,۳۵۹
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۳۴۷,۱۴۷ ۱,۳۴۴,۳۵۱ ۷,۷۶۷ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۸۲۲ ۸۸,۱۵۰ ۱۱۸,۵۰۴,۵۲۳,۱۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۳۴۵,۶۹۷ ۱,۳۴۲,۹۰۹ ۶,۳۹۷ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۵۹ ۴۶,۸۲۲ ۸۸,۱۵۰ ۱۱۸,۳۷۷,۳۸۸,۸۴۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۳۴۴,۹۲۷ ۱,۳۴۲,۱۷۹ ۶,۵۵۶ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۷۶۳ ۸۸,۲۰۹ ۱۱۸,۳۹۲,۲۶۶,۲۰۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۳۴۴,۴۱۳ ۱,۳۴۱,۶۶۴ ۶,۶۰۸ ۰ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۷۶۳ ۸۸,۲۰۹ ۱۱۸,۳۴۶,۸۴۱,۱۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۳۴۳,۹۱۹ ۱,۳۴۱,۱۶۹ ۶,۶۴۴ ۱,۴۸۹ ۱۳۴,۹۷۲ ۰ ۴۶,۷۶۳ ۸۸,۲۰۹ ۱۱۸,۳۰۳,۲۰۸,۵۱۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۳۴۲,۷۰۵ ۱,۳۳۹,۹۱۴ ۷,۲۰۸ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۰ ۴۶,۷۶۳ ۸۶,۷۲۰ ۱۱۶,۱۹۷,۳۴۱,۳۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۳۴۱,۷۸۲ ۱,۳۳۸,۹۹۸ ۷,۱۶۶ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۰ ۴۶,۷۶۳ ۸۶,۷۲۰ ۱۱۶,۱۱۷,۸۸۶,۹۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۳۴۰,۳۰۵ ۱,۳۳۷,۶۲۹ ۷,۰۳۶ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۳,۵۰۰ ۴۶,۷۶۳ ۸۶,۷۲۰ ۱۱۵,۹۹۹,۱۷۵,۲۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۳۴۰,۴۱۹ ۱,۳۳۷,۶۶۵ ۷,۳۶۶ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۰ ۴۳,۲۶۳ ۹۰,۲۲۰ ۱۲۰,۶۸۴,۱۷۲,۳۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۳۳۹,۹۲۹ ۱,۳۳۷,۱۷۵ ۷,۴۱۲ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۰ ۴۳,۲۶۳ ۹۰,۲۲۰ ۱۲۰,۶۳۹,۹۲۱,۵۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱,۳۳۹,۴۳۵ ۱,۳۳۶,۶۸۰ ۷,۴۵۸ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۰ ۴۳,۲۶۳ ۹۰,۲۲۰ ۱۲۰,۵۹۵,۳۰۹,۹۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱,۳۳۸,۹۴۶ ۱,۳۳۶,۱۹۱ ۷,۵۰۳ ۰ ۱۳۳,۴۸۳ ۰ ۴۳,۲۶۳ ۹۰,۲۲۰ ۱۲۰,۵۵۱,۱۵۹,۸۶۶