صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۱۱) ۹.۲۶ (۳۲.۶۳)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۱۹ ۶۴.۶۱ ۷,۳۰۱.۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۶۳.۰۴ ۳۱۹.۷۴
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۸.۸۷ ۲۷۶.۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۳۰.۵۱ (۵۴.۴۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۱۴ ۳۳.۸ ۶,۱۲۴.۶۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۱۱ ۰.۴۱ ۴۷.۹۵ ۳۴۲.۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۵ (۱.۴۱) ۲۱.۹۵ (۹۹.۴۳)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۲۷ ۴۰.۷۴ ۱۶۶.۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۴۷ ۲۸.۳۵ ۴۴۷.۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۱ (۰.۵۷) ۴۵.۲۶ (۸۷.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰ (۰.۰۲) (۰.۹۸) (۶.۳۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۱ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۱ ۰ ۴۵.۵ ۰