صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۰,۵۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۴۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶۹,۱۹۳,۸۳۳,۱۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۰,۲۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۶,۸۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۸۹,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱,۶۸۰,۲۹۹ ۱,۶۷۶,۸۳۴ ۱۲,۵۴۸ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۹,۱۹۳,۸۳۳,۱۱۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۶۷۴,۶۹۹ ۱,۶۷۱,۱۵۱ ۱۳,۶۴۹ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۸,۲۸۱,۵۵۳,۴۳۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۶۷۳,۰۸۹ ۱,۶۶۹,۵۵۳ ۱۳,۶۶۱ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۸,۰۲۴,۹۵۱,۱۲۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۶۶۹,۵۳۰ ۱,۶۶۶,۰۱۹ ۱۳,۴۱۳ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۷,۴۵۷,۶۸۳,۳۰۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۶۶۶,۵۰۱ ۱,۶۶۳,۰۴۶ ۱۳,۸۵۸ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۶,۹۸۰,۴۳۶,۱۱۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۶۶۵,۸۵۵ ۱,۶۶۲,۴۰۱ ۱۳,۹۱۵ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۶,۸۷۶,۸۰۷,۱۵۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۶۶۵,۲۱۰ ۱,۶۶۱,۷۵۶ ۱۳,۹۷۳ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۶,۷۷۳,۲۶۲,۵۴۶
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۶۶۴,۵۶۸ ۱,۶۶۱,۱۱۴ ۱۴,۰۲۹ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۶,۶۷۰,۱۸۷,۹۰۶
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۶۶۳,۹۲۶ ۱,۶۶۰,۴۷۲ ۱۴,۰۸۵ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۶,۵۶۷,۲۰۸,۰۳۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۶۵۹,۲۷۱ ۱,۶۵۵,۸۴۱ ۱۴,۲۷۷ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۴۸ ۱۰۲,۴۷۸ ۱۶۰,۵۳۷ ۲۶۵,۸۲۳,۸۲۶,۷۵۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۶۵۴,۴۶۵ ۱,۶۵۱,۰۹۹ ۱۰,۷۲۸ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۵۸۵ ۲۶۵,۱۴۱,۶۶۴,۳۶۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۶۴۶,۶۶۰ ۱,۶۴۳,۳۶۲ ۱۲,۲۶۶ ۰ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۵۸۵ ۲۶۳,۸۹۹,۲۳۹,۶۲۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۶۴۶,۰۲۴ ۱,۶۴۲,۷۲۶ ۱۲,۳۲۱ ۱۲۱ ۲۶۳,۰۱۵ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۵۸۵ ۲۶۳,۷۹۷,۱۲۸,۱۳۷
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۶۴۵,۳۸۸ ۱,۶۴۲,۰۸۸ ۱۲,۳۸۵ ۰ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۳,۴۹۶,۰۲۶,۱۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۶۴۱,۵۴۴ ۱,۶۳۸,۳۰۸ ۹,۷۴۳ ۰ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۲,۸۸۹,۳۹۱,۹۶۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۶۳۹,۵۸۵ ۱,۶۳۶,۲۳۹ ۱۰,۱۱۷ ۰ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۲,۵۵۷,۴۶۰,۳۸۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۶۳۸,۹۵۲ ۱,۶۳۵,۶۰۶ ۱۰,۱۷۰ ۰ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۲,۴۵۵,۹۳۱,۸۷۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۶۳۸,۳۲۰ ۱,۶۳۴,۹۷۴ ۱۰,۲۲۴ ۰ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۲,۳۵۴,۴۸۶,۰۴۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۶۳۷,۶۸۹ ۱,۶۳۴,۳۴۳ ۱۰,۲۷۷ ۰ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۲,۲۵۳,۱۶۵,۴۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۶۳۷,۰۵۸ ۱,۶۳۳,۷۱۲ ۱۰,۳۳۰ ۸۱ ۲۶۲,۸۹۴ ۰ ۱۰۲,۴۳۰ ۱۶۰,۴۶۴ ۲۶۲,۱۵۱,۹۵۳,۶۱۰