صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۰,۳۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۲,۱۴۷,۱۱۱,۸۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۷,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۴,۷۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۸۰,۹۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۴۷۷,۶۱۸ ۱,۴۷۴,۷۲۴ ۶,۲۱۷ ۱۱۸ ۱۴۶,۵۳۴ ۱۰ ۵۶,۹۲۶ ۸۹,۶۰۸ ۱۳۲,۱۴۷,۱۱۱,۸۵۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۴۷۶,۶۵۰ ۱,۴۷۳,۷۵۷ ۶,۸۰۸ ۷۴ ۱۴۶,۴۱۶ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۵۰۰ ۱۳۱,۹۰۱,۲۲۲,۵۸۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۴۷۶,۲۲۱ ۱,۴۷۳,۳۱۵ ۷,۹۹۶ ۰ ۱۴۶,۳۴۲ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۴۲۶ ۱۳۱,۷۵۲,۶۹۵,۹۹۱
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۴۷۷,۲۲۰ ۱,۴۷۴,۳۱۴ ۷,۸۳۳ ۰ ۱۴۶,۳۴۲ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۴۲۶ ۱۳۱,۸۴۱,۹۷۶,۳۸۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۴۷۶,۷۰۸ ۱,۴۷۳,۸۰۲ ۷,۸۳۳ ۸ ۱۴۶,۳۴۲ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۴۲۶ ۱۳۱,۷۹۶,۲۰۲,۳۵۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۴۷۶,۱۴۸ ۱,۴۷۳,۲۴۱ ۷,۸۸۳ ۱۴۷ ۱۴۶,۳۳۴ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۴۱۸ ۱۳۱,۷۳۴,۲۹۴,۶۸۶
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۴۷۵,۵۰۴ ۱,۴۷۲,۵۸۷ ۶,۶۹۳ ۱۷ ۱۴۶,۱۸۷ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۷۱ ۱۳۱,۴۵۹,۳۳۸,۹۶۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۴۷۳,۲۷۲ ۱,۴۷۰,۳۷۴ ۷,۰۵۸ ۱۵ ۱۴۶,۱۷۰ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۵۴ ۱۳۱,۲۳۶,۷۴۴,۳۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۴۷۲,۶۷۴ ۱,۴۶۹,۷۸۱ ۷,۱۳۴ ۰ ۱۴۶,۱۵۵ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۳۹ ۱۳۱,۱۶۱,۷۶۱,۶۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۴۷۳,۰۰۶ ۱,۴۷۰,۱۰۴ ۷,۰۹۹ ۰ ۱۴۶,۱۵۵ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۳۹ ۱۳۱,۱۹۰,۶۵۳,۱۵۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۴۷۱,۲۱۷ ۱,۴۶۸,۳۲۱ ۶,۹۴۸ ۰ ۱۴۶,۱۵۵ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۳۹ ۱۳۱,۰۳۱,۴۶۳,۹۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۴۷۰,۶۵۸ ۱,۴۶۷,۷۶۲ ۶,۹۹۸ ۰ ۱۴۶,۱۵۵ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۳۹ ۱۳۰,۹۸۱,۶۰۲,۴۲۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۴۷۰,۱۰۱ ۱,۴۶۷,۲۰۵ ۷,۰۴۷ ۱۱ ۱۴۶,۱۵۵ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۳۹ ۱۳۰,۹۳۱,۹۲۹,۷۴۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۴۶۹,۵۴۵ ۱,۴۶۶,۶۴۹ ۷,۰۹۶ ۱۴ ۱۴۶,۱۴۴ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۲۸ ۱۳۰,۸۶۶,۱۶۱,۰۵۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۴۶۸,۳۵۶ ۱,۴۶۵,۴۷۹ ۸,۸۶۹ ۶۲۷ ۱۴۶,۱۳۰ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۹,۲۱۴ ۱۳۰,۷۴۱,۲۱۵,۱۵۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۴۶۷,۴۵۶ ۱,۴۶۴,۵۴۱ ۸,۷۵۸ ۹۵ ۱۴۵,۵۰۳ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۸,۵۸۷ ۱۲۹,۷۳۹,۲۵۷,۹۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۴۶۶,۲۷۶ ۱,۴۶۳,۳۶۹ ۸,۸۰۶ ۰ ۱۴۵,۴۰۸ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۸,۴۹۲ ۱۲۹,۴۹۶,۴۱۱,۲۲۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۴۶۵,۵۴۰ ۱,۴۶۲,۶۲۵ ۸,۳۹۷ ۰ ۱۴۵,۴۰۸ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۸,۴۹۲ ۱۲۹,۴۳۰,۶۴۷,۲۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۴۶۵,۰۳۱ ۱,۴۶۲,۱۱۶ ۸,۳۹۸ ۱۰۲ ۱۴۵,۴۰۸ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۸,۴۹۲ ۱۲۹,۳۸۵,۵۹۸,۴۸۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۴۶۴,۴۷۵ ۱,۴۶۱,۵۵۷ ۸,۴۵۵ ۰ ۱۴۵,۳۰۶ ۰ ۵۶,۹۱۶ ۸۸,۳۹۰ ۱۲۹,۱۸۷,۰۳۸,۰۹۰