صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران، بلوار میرداماد، روبروی ساختمان بانک مرکزی، ساختمان رز میرداماد، طبقه ی ۴، واحد ۴۰۳ لیلا رنجبری ۰۲۱۲۶۴۰۳۳۷۸