صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۲۳,۶۷۶ ۶.۰۷ % ۳۳۸,۶۸۲ ۸۶.۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۲۹ ۵.۴۵ % ۵۵۴ ۰.۱۴ % ۵,۵۹۸ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۳,۶۶۶ ۶.۱۱ % ۳۳۶,۴۴۹ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۲۹ ۵.۴۸ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۵,۶۵۴ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۲۳,۶۵۶ ۶.۱ % ۳۳۶,۳۰۱ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۲۹ ۵.۴۸ % ۵۳۸ ۰.۱۴ % ۵,۶۳۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۲۳,۶۴۲ ۶.۱ % ۳۳۶,۱۱۷ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۲۹ ۵.۴۸ % ۵۳۰ ۰.۱۴ % ۵,۶۳۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۲۳,۶۲۹ ۶.۱ % ۳۳۵,۹۶۱ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۱۴ ۵.۴۸ % ۵۲۲ ۰.۱۴ % ۵,۶۳۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲۳,۶۱۵ ۶.۱۱ % ۳۳۵,۷۸۹ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۱۴ ۵.۴۹ % ۵۱۴ ۰.۱۳ % ۵,۶۲۲ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۳,۶۰۵ ۶.۱۱ % ۳۳۵,۶۳۰ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۱۴ ۵.۴۹ % ۵۰۶ ۰.۱۳ % ۵,۶۰۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۲۳,۵۹۵ ۶.۱۱ % ۳۳۵,۴۲۴ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۵۵ ۵.۵۳ % ۴۹۸ ۰.۱۳ % ۵,۶۵۴ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۲۳,۵۹۸ ۶.۱۲ % ۳۳۵,۱۴۱ ۸۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۵۵ ۵.۴۱ % ۴۹۰ ۰.۱۳ % ۵,۷۵۷ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۲۳,۵۸۸ ۶.۱۲ % ۳۳۴,۹۷۳ ۸۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۶ ۵.۴۱ % ۴۸۲ ۰.۱۳ % ۵,۷۶۵ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %