صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۷,۲۰۴ ۶.۳۶ % ۲۱۵,۲۸۰ ۷۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۸۳ ۱۳.۳۳ % ۲,۰۹۰ ۰.۷۷ % ۱۱,۹۱۳ ۴.۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۸,۱۵۸ ۶.۷۳ % ۲۱۴,۷۵۶ ۷۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۷۳ ۱۳.۳۷ % ۷۴۳ ۰.۲۸ % ۱۲,۹۵۴ ۴.۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۸,۰۳۷ ۶.۶۹ % ۲۱۴,۶۳۳ ۷۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۹۵ ۱۳.۴ % ۷۰۲ ۰.۲۶ % ۱۲,۸۱۰ ۴.۷۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۷,۷۷۷ ۶.۶۱ % ۲۱۴,۳۴۰ ۷۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۹۵ ۱۳.۴۲ % ۶۸۳ ۰.۲۵ % ۱۲,۶۵۴ ۴.۷۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۷,۱۲۱ ۶.۳۷ % ۲۱۴,۵۳۵ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۱۵ ۱۳.۶۲ % ۶۲۴ ۰.۲۳ % ۱۲,۱۹۰ ۴.۵۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۷,۱۲۱ ۶.۳۷ % ۲۱۴,۴۴۵ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۱۵ ۱۳.۶۲ % ۶۰۶ ۰.۲۳ % ۱۲,۱۹۰ ۴.۵۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۷,۱۲۱ ۶.۳۷ % ۲۱۴,۴۷۲ ۷۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۹۸ ۱۳.۵۸ % ۵۸۷ ۰.۲۲ % ۱۲,۱۹۰ ۴.۵۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۷,۱۲۱ ۶.۳۸ % ۲۱۴,۳۸۲ ۷۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۹۸ ۱۳.۵۹ % ۵۶۸ ۰.۲۱ % ۱۲,۱۹۰ ۴.۵۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۷,۱۲۱ ۶.۳۸ % ۲۱۴,۲۹۲ ۷۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۹۸ ۱۳.۶ % ۵۴۹ ۰.۲ % ۱۲,۱۹۰ ۴.۵۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۶,۹۵۰ ۶.۳۴ % ۲۱۳,۱۸۷ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۹۸ ۱۳.۶۶ % ۵۹۳ ۰.۲۲ % ۱۲,۰۴۷ ۴.۵۱ %