صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۱۶ ۱.۵۸ ۷۸.۶۷ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۴ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۱۱ ۰.۵۳ ۴۸.۲۴ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۴) ۰.۱۹ (۱۳.۷۸) ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۴.۴۳ ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۱۶ ۱.۳ ۷۶.۸۴ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۹ ۱.۰۸ ۴۰.۵۲ ۴,۹۲۳.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۹۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۰۹) ۰.۵۱ (۲۸.۳۷) ۵۴۵.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰ ۰.۳۸ (۱.۲۲) ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱ ۰.۸۸ ۴۲.۹۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۶.۰۶ ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۸۵.۱ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۱۲ ۰ ۵۴.۷۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۸.۳ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۱۸ ۰.۶۵ ۹۲.۶۷ ۹۵۷.۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۲۷.۰۵ ۵۹.۲۲