صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۳۴ ۲.۴۱ ۲۴۵.۲۶ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۱ (۰.۷۴) ۴۱.۷۹ (۹۳.۲۸)
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۲۱ ۱.۱۲ ۱۱۶.۷۲ ۵,۷۸۴.۹۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۱۸ ۳.۶۳ ۹۱.۹۲ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۲ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۲۸ ۰.۳۷ ۱۷۷.۱۵ ۲۸۲.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۲۹ ۲.۴۶ ۱۸۴.۸۵ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۴۷ ۲.۱۶ ۴۵۵.۳۳ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۲۳ ۲.۴۸ ۱۳۱.۹۱ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۱۳ (۰.۸۳) ۵۸.۶ (۹۵.۱۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰