صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۹ ۰.۷۵ ۳۸.۳۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۱۶) ۲۸.۳۳ (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۰۱ ۴۹.۸۹ ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۶۷ ۳۴.۴ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۰.۰۲) ۰.۴۸ (۷.۶) ۴۶۸.۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۴.۵۱ ۱۲۵.۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۳۵.۸ ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۱ (۰.۱۴) ۴۳.۵۲ (۳۹.۲۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۱۲ (۰.۴۶) ۵۵.۶۹ (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۱۴ ۰.۴۶ ۶۶.۰۳ ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ (۰.۰۵) ۰.۴۲ (۱۶.۰۸) ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۳.۶۴ ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۲ ۰