صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۸ ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۱۸ ۳.۸ ۹۴.۴۷ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۲۶ ۳.۱ ۱۶۰.۳۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۲۷ ۲.۸۴ ۱۶۶.۵۸ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۱۹ ۳.۷ ۱۰۳.۳۲ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۴۹ ۳.۷ ۴۹۰.۸۱ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۴۶ ۲.۱۸ ۴۲۷.۷۲ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۰۹ ۲.۴۲ ۴۱.۲۲ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۲۵ ۲.۷۵ ۱۵۱.۷ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ ۳.۱۶ ۲۳.۴۸ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۶۳ ۳.۵۸ ۸۷۷.۴۷ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۸ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۳۵ ۳.۰۹ ۲۶۰.۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۰۹) ۰.۳ (۲۹.۰۸) ۱۹۶.۲۸
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰.۲ ۵.۱ ۱۰۹.۹۴
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۱۹ ۲.۵۳ ۹۸.۹۱ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۷۸ ۳۱.۹۸ ۶۱,۴۴۵.۹۵