صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۱۸.۲۴ (۹۶.۶۶)
۲۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۳۱ (۰.۲۲) ۲۰۸.۵۱ (۵۴.۵۷)
۲۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۲۶.۴۵ ۹۱.۷۹
۲۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۱ ۲.۶۳ ۴۶.۳۷ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۲۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۹ ۰
۲۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۲۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۸۷.۴۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۲۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۲۴ ۰.۹۹ ۱۴۰.۳۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۲۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۳۴ ۴.۳۶ ۲۴۶.۴۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۲۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۴۱ ۴.۴ ۳۴۶.۴۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۲۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۳ ۱.۷ ۱۹۹.۷۱ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۲۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۲ ۰
۲۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷ ۰
۲۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۵) (۱.۴) (۱۷.۳۳) (۹۹.۴۲)
۲۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۰۵) (۱.۹۱) (۱۵.۴۳) (۹۹.۹۱)
۲۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰
۲۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۱۵) (۰.۴۱) (۴۲.۶۷) (۷۷.۹۶)
۲۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۳) (۴.۳۶) (۶۷.۱۷) (۱۰۰)
۲۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ ۰
۳۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳ ۰