صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۱ ۰
۳۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۰۱) ۲۶.۶۶ (۵.۰۱)
۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۶ ۱.۰۸ ۲۵.۲۹ ۵,۰۳۱.۱۴
۳۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ (۰.۰۱) ۰.۹۷ (۲.۳۹) ۳,۲۸۵.۹۵
۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۱۹ ۱.۵۱ ۹۷.۶۶ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۳۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۱۶ ۱.۵۸ ۷۸.۶۷ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۳۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶ ۰
۳۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۴ ۰
۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۱۱ ۰.۵۳ ۴۸.۲۴ ۵۹۹.۰۱
۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۴) ۰.۱۹ (۱۳.۷۸) ۱۰۲.۴۹
۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۴.۴۳ ۴۷۰.۷۶
۳۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۱۶ ۱.۳ ۷۶.۸۴ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۹ ۱.۰۸ ۴۰.۵۲ ۴,۹۲۳.۹۴
۳۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۹ ۰
۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۹۹ ۰
۳۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۰۹) ۰.۵۱ (۲۸.۳۷) ۵۴۵.۷۷
۳۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰ ۰.۳۸ (۱.۲۲) ۲۹۶.۵۴
۳۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۱ ۰.۸۸ ۴۲.۹۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۳۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۶.۰۶ ۱۹.۸۳
۳۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۸۵.۱ ۱۱۱.۲۲