صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۵ ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۳۵ ۳.۱۸ ۲۵۸.۸۷ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۶۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ (۰.۱۱) (۰.۰۷) (۳۲.۴۹) (۲۲.۸۳)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۱۸ ۰.۲۴ ۹۱.۰۹ ۱۴۳.۵۵
۶۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰.۲۲ ۴.۴۳ ۱۱۹.۵۴ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۶۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ (۰.۰۶) ۳.۹۲ (۱۸.۲۶) ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۶۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶ ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۸ ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۷ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۵۴ ۴.۰۹ ۶۱۴.۶ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۱۲ ۱.۸۲ ۵۵.۱۳ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۱ (۰.۳۲) ۵.۱۲ (۶۸.۵۶)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۱۸ ۳.۷۲ ۹۲.۰۱ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۸ ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۴ ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۱ ۱.۳۴ ۱۱۴.۶۳ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۲) (۳.۵۱) (۵۲.۳۳) (۱۰۰)
۷۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۲ ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۱ ۰
۸۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۴ (۲.۷۳) ۱۶.۶۲ (۱۰۰)