صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۱ ۱.۳۱ ۴۲.۸۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۰۵) (۰.۱۴) (۱۵.۹۹) (۴۰.۷)
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۵۶.۸۹ ۱۱۶.۷
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۱) (۲.۷۸) (۳۰.۶۴) (۱۰۰)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۱۱) ۹.۲۶ (۳۲.۶۵)
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۱۹ ۶۴.۶۱ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۶۳.۰۴ ۳۱۹.۷۴
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۷ ۰
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۴ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۸.۸۷ ۲۷۶.۹۲
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۳۰.۵۱ (۵۴.۴۴)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۱۴ ۳۳.۸ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۱۱ ۰.۴۱ ۴۷.۹۵ ۳۴۲.۱۶
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۵ (۱.۴۱) ۲۱.۹۵ (۹۹.۴۳)
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۴ ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۲ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۲۷ ۴۰.۷۴ ۱۶۶.۶۸
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۴۷ ۲۸.۳۵ ۴۴۷.۲