صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۴۴ ۲.۳۶ ۳۸۷.۸۸ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۱۱ (۱.۶۶) ۴۹.۱۸ (۹۹.۷۸)
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۲۲) (۳.۳۶) (۵۵.۳۶) (۱۰۰)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۵۰.۰۱ ۲۹.۱۵
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۰.۰۱) (۲.۷۲) (۴.۰۸) (۱۰۰)
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۳۵) (۲.۷) (۷۲.۲۳) (۱۰۰)
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۳ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۰۵) (۱.۰۸) (۱۶.۵۲) (۹۸.۰۸)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۹ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۹ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۳۲ ۲.۰۱ ۲۱۷.۰۹ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۲۸ ۲.۸۲ ۱۷۵.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۲۲ ۲.۶۷ ۱۲۳.۰۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۱۳ ۱.۹۳ ۶۱.۰۷ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۰.۲۶) (۳.۴۵) (۶۱.۳۱) (۱۰۰)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۰۲ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۷ ۱.۰۳ ۲۷.۲۶ ۴,۱۰۳.۵۳