صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۴۶ ۲.۰۸ ۴۲۷.۴۴ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۲۲ (۰.۷۲) ۱۲۴ (۹۲.۹)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۴۴ ۲.۳۶ ۳۸۷.۸۸ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۱۱ (۱.۶۶) ۴۹.۱۸ (۹۹.۷۸)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۲۲) (۳.۳۶) (۵۵.۳۶) (۱۰۰)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۵۰.۰۱ ۲۹.۱۵
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۰.۰۱) (۲.۷۲) (۴.۰۸) (۱۰۰)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۳۵) (۲.۷) (۷۲.۲۳) (۱۰۰)
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۳ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۰۵) (۱.۰۸) (۱۶.۵۲) (۹۸.۰۸)
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۹ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۹ ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۳۲ ۲.۰۱ ۲۱۷.۰۹ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷