صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۸۱ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۳) ۰
۱۶۸۲ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۳) ۰
۱۶۸۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۰.۶۵ ۰.۹۷ ۹۶۱.۰۷ ۳,۲۶۰.۴۲
۱۶۸۴ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ (۱.۸۱) (۰.۳) (۹۹.۸۷) (۶۷.۱۹)
۱۶۸۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۲.۶۶ ۰.۸۷ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۲۶۸.۲۲
۱۶۸۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ (۱.۳۵) ۰.۱۵ (۹۹.۳۱) ۷۳.۳۲
۱۶۸۷ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ (۳.۴) (۱.۱۷) (۱۰۰) (۹۸.۶۲)
۱۶۸۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۸) ۰
۱۶۸۹ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۱۶۹۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ (۱.۸۳) (۰.۹) (۹۹.۸۸) (۹۶.۲۷)
۱۶۹۱ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۲.۱۸ ۳.۱۹ ۲۶۶,۰۳۹.۱۵ ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵
۱۶۹۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۲.۵۴ ۱.۶۳ ۹۵۲,۳۵۸.۷۱ ۳۶,۲۶۹.۵۷
۱۶۹۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۱.۶۵ ۰.۶۳ ۳۹,۵۷۱.۵۹ ۸۸۲.۷۲
۱۶۹۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱ ۰.۵۷ ۳,۷۲۳.۲۱ ۶۹۶.۱۴
۱۶۹۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ ۰ ۰ ۰.۱ ۰
۱۶۹۶ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ۰ ۰ ۰.۱ ۰
۱۶۹۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ (۱.۳) (۰.۰۶) (۹۹.۱۶) (۱۸.۵۸)
۱۶۹۸ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۰.۰۲ ۱.۱۱ ۸.۷۱ ۵,۶۱۶.۰۸
۱۶۹۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱.۱۴ ۲.۵۲ ۶,۰۷۹.۳۳ ۸۸۹,۲۳۴.۶۳
۱۷۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ (۰.۵۹) (۰.۳۹) (۸۸.۳۲) (۷۵.۵۸)