صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۴۱ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۱۷۴۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹ ۰
۱۷۴۳ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۰.۹۶ ۰.۶۷ ۳,۲۱۳.۴۵ ۱,۰۵۳.۱۲
۱۷۴۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱.۵۱ ۱.۵۳ ۲۳,۸۳۴.۰۹ ۲۵,۷۴۶.۴۶
۱۷۴۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ (۱.۰۱) (۰.۴۷) (۹۷.۵۶) (۸۱.۷۹)
۱۷۴۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ (۰.۸) ۰.۸۷ (۹۴.۶۴) ۲,۲۴۵.۶۱
۱۷۴۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱.۱۳ ۲.۱۲ ۵,۹۵۱.۶۸ ۲۰۸,۵۶۰.۵۸
۱۷۴۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۹ ۰
۱۷۴۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۶ ۰
۱۷۵۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ (۰.۴۹) ۱.۰۸ (۸۳.۴۲) ۴,۸۵۸.۶
۱۷۵۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ (۰.۲۲) ۰.۰۸ (۵۴.۸۱) ۳۵.۶۷
۱۷۵۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ (۰.۱۸) ۰.۵۲ (۴۷.۳۳) ۵۷۵.۲۸
۱۷۵۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۰.۱۷ (۰.۳۱) ۸۶ (۶۷.۷۶)
۱۷۵۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۱۵.۷۸ ۱۳.۸۱
۱۷۵۵ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۸ ۰
۱۷۵۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۵ ۰
۱۷۵۷ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰.۹۳ ۱۵.۷۲ ۲,۸۲۹.۸۸
۱۷۵۸ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۵۳ ۱۵.۷۲ ۵۹۱.۱۲
۱۷۵۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۱۵.۷۳ ۱۱.۱۷
۱۷۶۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۱۵.۹ ۶.۲۲