صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۰۷) (۱.۵۳) (۲۳.۲۱) (۹۹.۶۴)
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۲۶) ۰.۷ (۶۱.۱۸) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۳۶ ۲.۷۶ ۲۷۷.۴۳ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۰۶) (۱.۹۳) (۲۰.۲۲) (۹۹.۹۲)
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۵) (۲.۹۷) (۱۸.۱۴) (۱۰۰)
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۱ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰ (۰.۳۷) (۰.۸۸) (۷۴.۱۸)
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ (۲.۵۱) ۱۷.۹۹ (۹۹.۹۹)
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۲ ۰.۴۳ ۵.۷۲ ۳۸۲.۸۵
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۲۸ ۲.۲۶ ۱۷۵.۷۱ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۳۲ ۴.۳۲ ۲۲۵.۹۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۲۷) (۷۴.۵۸) (۶۲.۷۳)
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۰۳ ۰.۱۵ ۱۰.۴۹ ۷۲.۶۴
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۴۷ ۲.۴ ۴۶۱.۰۱ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰.۴۴ ۴.۲۳ ۳۸۸.۷۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۷۸ ۴.۴۸ ۱,۵۸۳.۶۵ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۹ ۰