صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۰.۰۴۹ (۰.۸۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۰.۳۴۲ (۱.۹۴۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۱.۴ %۱.۳۵۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۴.۴۱۶ (۸.۷۷۷)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۹.۷۰۱ (۰.۰۳۸)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۱۹.۴۴۹ %۱۰.۴۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ %۱۳۴.۶۰۲ %۲۰۰۹.۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵۹۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%