صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت هاي مالي و گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ صندوق با درآمد ثابت مشترک نوين نگر آسيا دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی و گزارش عملکر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی و گزارش عملکر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - تیر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت هاي مالي و گزارش عملکرد دوره مالي سالانه منتهي به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ صندوق با درآمد ثابت مشترک نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - ارديبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صورت هاي مالي دوره مالي شش ماهه منتهي به ۳۰ آذر۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشترک نوين نگر آسيا (حسابرسي شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -بهمن ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهاي مالي و گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - آبان ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا - افشاي پورتفوي -مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهاي مالي و گزارش عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا - افشاي پورتفوي -شهريور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد سال مالي منتهي به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ نامه ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مال سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ صورتهای مالی دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماه و ۵ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماه و ۵ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ صورتهای مالی دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود