صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگرآسیا دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگرآسیا دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا- افشاي پورتفوي -اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا- فروردین ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود