صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 سبدگردان نوین نگر آسیا 197,000
2 پریسا صفاتی 1,000
3 لیلا صفاتی 1,000
4 رامین خدابنده 1,000