صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 سبدگردان نوین نگر آسیا 1970
2 پریسا صفاتی 10
3 علی قاسم نژاد 10
4 رامین خدابنده 10